Pierwszy krok do pilotażu
30 czerwca, 2021 0

Wspominaliśmy w kwietniu i maju o tym, iż na zlecenie NIKard firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. rozpoczęła badania ankietowe. Aktualnie proces ten jest już zakończony i formułowane są ostateczne wnioski. Wywiady przeprowadzono z bardzo doświadczonymi pracownikami służby zdrowia – w zdecydowanej większości rozmowy prowadzono z kadrą zarządzającą pracującą w szpitalu powyżej 4 lat, a nawet powyżej 10 lat jak w przypadku 52% badanych. Sama ankieta była bardzo szczegółowa, na co wskazuje średni czas jej trwania – ok. 40 minut. Odnotowano, że prawie połowa badanych słyszała już o HB-HTA – jest to niezmiernie satysfakcjonujący wynik u progu działań pilotażowych naszego projektu!

Zakończyły się także wywiady pogłębione, przeprowadzone przez Uczelnię Łazarskiego. Ich celem jest zbadanie zapotrzebowania na HB-HTA, a zostały one przeprowadzone w ramach wizyt studyjnych w wybranych jednostkach szpitalnych oraz organizacjach będących liderami opinii, odpowiedzialnych za zarządzanie systemem ochrony zdrowia na poziomie krajowym.

Końca dobiegają także rozpoczęte w maju szkolenia specjalistyczne „HB-HTA – od teorii do praktyki”. Następnym krokiem będzie część warsztatowa skierowana do analityków szpitalnych.

Te działania stawiają nas na progu pilotażu naszego Projektu, co oznacza niezmiernie ważny dla nas moment – sprawdzenia w praktyce naszej wizji działania HB-HTA w Polsce.