Rozpoczęcie szkoleń na Uczelni Łazarskiego!
31 maja, 2021 0

Maj 2021 w naszym projekcie upływa nie tylko pod hasłem rozpoczęcia badań ankietowych, dotyczących sprawdzenia zapotrzebowania społeczno-gospodarczego na wprowadzanie systemu wdrażania innowacyjnych technologii w polskich szpitalach (przypomnijmy – badania te prowadzi właśnie firma ASM na zlecenie Narodowego Instytutu Kardiologii). Ważną część naszego Projektu realizuje także Uczelnia Łazarskiego – szkolenia specjalistyczne pod hasłem: „HB HTA – od teorii do praktyki”.

W ramach wykładów prowadzonych przez osoby od początku związane z projektem (m.in. przedstawicieli Konsorcjum), słuchacze poznają m.in. zagadnienia z zakresu:

– oceny technologii medycznych,

– istoty HB-HTA i praktyk międzynarodowych,

– modelu wdrożenia HB-HTA w Polsce i jego uwarunkowań,

– procedur prawno-organizacyjnych dla jednostek HB HTA w szpitalu i na poziomie RCOI,

– wprowadzenia do metodyki HB-HTA,

– zarządzania zespołem,

– zarządzania projektem,

– ewaluacji raportów HB-HTA,

– analizy ekonomicznej,

– analizy klinicznej,

– analizy problemu decyzyjnego,

– analizy organizacyjnej.

Szkolenia przewidują także część warsztatową.

Cykl zajęć potrwa do 10 października.