Dlaczego HB-HTA? Pytamy ekspertów
30 lipca, 2021 0

Wdrożenie pilotażu wybranego modelu HB-HTA jest długo oczekiwaną fazą naszego Projektu.

Z jakimi oczekiwaniami i planami wiąże się ten etap? Oddajmy głos ekspertom!

Lek. med. Krzysztof Mydel, Zastępca Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju, Szpital Uniwersytecki w Krakowie:

„Dwa główne argumenty przemawiające za udziałem Szpitala w projekcie stanowiły:

1) chęć uzyskania kompetencji pozwalających na podejmowanie decyzji zarządczych, w tym inwestycyjnych, opartych o obiektywne kryteria, a jednocześnie dopasowanych do warunków naszego Szpitala, gdzie metodologia HB-HTA ma być takim praktycznym narzędziem oceny i dla menedżera placówki, i dla innych interesariuszy,

2) poczucie odpowiedzialności za rozwiązanie, które docelowo może być wdrożone systemowo, a zatem powinno uwzględniać faktyczne potrzeby i możliwości jego przyszłych użytkowników – a to umożliwia ich współudział na etapie projektowania oraz testowania.

Uwagę zwraca konsekwencja i determinacja realizatorów tego kilkuletniego projektu w dążeniu do dość ambitnego celu, jakim jest stworzenie dopasowanego do naszych warunków modelu oceny innowacyjnych technologii, możliwego do zastosowania na poziomie użytkowników – podmiotów leczniczych, a jednocześnie wiarygodnego dla zarządzających systemem i środkami publicznymi. Mając doświadczenie z wieloma projektami muszę też docenić profesjonalizm zarówno w planowaniu, jak i realizacji kolejnych etapów, które w przejrzysty sposób, jeden po drugim, prowadzą do wyznaczonego celu. Ponadto projekt ten wyróżnia się umiejętnym angażowaniem grona właściwych ekspertów oraz kluczowych interesariuszy i godzenia ich stanowisk – co dobrze wróży jego wynikom.

Wpływ projektu HB-HTA na system opieki zdrowotnej w znacznym stopniu zależy od tego, jaka ranga prawna zostanie nadana jego produktowi (czyli metodologii HB-HTA), w szczególności czy będzie ona rozwiązaniem technicznym – pomocnym, ale o charakterze fakultatywnym, i do wykorzystania przez zarządy placówek jedynie na własne potrzeby, czy też zostanie zaimplementowana do systemu, wpływając także na decyzje regulatorów systemu, odnośnie m.in. zawartości koszyka świadczeń, ich wyceny kosztowej, sposobu kontraktowania lub przyznawania publicznych/pomocowych środków inwestycyjnych.”

Dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej, Klinika Elektrokardiologii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: