Pomysłodawcą, inicjatorem i jednostką, która przygotowała wniosek o dofinansowanie jest Narodowy Instytut Kardiologii. Wykonawcą projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia działający w konsorcjum z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy oraz Uczelnią Łazarskiego w Warszawie.


Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

NIP: 107-000-10-57
REGON: 015817985

Kontakt:

ePUAP: /NFZ-Centrala/SkrytkaESP
tel.: 800 190 590
www: nfz.gov.pl


Narodowy Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

NIP: 525-000-85-25
REGON: 000837583
KRS: 0000041396

Kontakt:

e-mail: nauka@ikard.pl
tel.: +48 22 343 46 00
www: www.ikard.pl


Uczelnia Łazarskiego
ul Świeradowska 43 02-662 Warszawa

NIP: 527-020-99-36
REGON: 010286164

Kontakt:

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl
tel.: +48 22 54 35 430
www: www.lazarski.pl


dr Iga Lipska – Kierownik Konsorcjum Naukowo-Badawczego Narodowy Fundusz Zdrowia-Uczelnia Łazarskiego-Narodowy Instytut Kardiologii

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Koordynator projektu Uczelnia Łazarskiego

prof. Tomasz Hryniewiecki – Koordynator projektu Narodowy Instytut Kardiologii

dr hab. n. med. Michał M. Farkowski – Kierownik zadań WP 2-5, Narodowy Instytut Kardiologii

Katarzyna Iłowiecka – Koordynator projektu w NFZ

 

Komitet Sterujący projektu:

Bernard Waśko – Przewodniczący, Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

Daniel Rutkowski, Dariusz Jarnutowski – członkowie KS – NFZ

Mieczysław Błoński – członek KS – Uczelnia Łazarskiego

Tomasz Berdyga – członek KS – Narodowy Instytut Kardiologii