Rozpoczynamy badania ankietowe menedżerów ochrony zdrowia: witamy ASM!
29 kwietnia, 2021 0

Nasz projekt wchodzi w kolejny etap! Drogą postępowania ofertowego organizowanego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego wyłoniono wykonawcę zadania inicjującego fazę WP3: „Opracowanie i przeprowadzenie ankiety oceny zapotrzebowania społeczno-gospodarczego na wprowadzanie systemu wdrażania innowacyjnych technologii w polskich szpitalach w oparciu o wiarygodne dane kliniczne i ekonomiczne.” Celem badania jest ocena wypracowanych w ramach fazy A Projektu rozwiązań regulujących wybrane procesy proponowanego modelu funkcjonalnego HB-HTA w Polsce.

Badanie adresowane jest do osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia, które na co dzień zaangażowane są lub podejmują decyzje dotyczące wdrażania nowych technologii medycznych w szpitalach. Ze względu na charakter Projektu i grupę docelową wypracowanych rozwiązań, preferuje się menedżerów szpitali ogólnopolskich, klinicznych lub dużych szpitali wielospecjalistycznych posiadających oddziały kardiologiczne lub onkologiczne. Chcemy poznać zdanie nawet 100 menedżerów.

Poruszane w ankiecie zagadnienia podstawowe mają dotyczyć m.in.

  • Oceny przydatności i wagi poszczególnych elementów raportu HB-HTA do podejmowania decyzji o inwestycji
  • Sposobu organizacji szpitalnej jednostki HB-HTA
  • Dostępu do danych przewidzianych w raporcie HB-HTA
  • Sposobu i zakresu udostępnianych w ramach raportu HB-HTA danych wrażliwych
  • Schematów finansowania HB-HTA na poziomie szpitala
  • Zależności pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w przyszłą sieć HB-HTA w Polsce.

Realizacją zadania zajmie się firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o. Jest to firma, która od 25 lat realizuje badania na podstawie ankiet stworzonych w ścisłej współpracy z klientem. ASM posiada status Instytutu badawczego oraz Centrum badawczo-rozwojowego. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji badań stawia ASM na pozycji specjalisty kierującego do swych Klientów – zarówno instytucjonalnych, jak i będących podmiotami gospodarczymi, ofertę odpowiadającą najwyższym standardom oraz spersonalizowaną.

Bardzo cieszymy się, że osoby z tak dużym doświadczeniem wesprą proces wdrażania HB-HTA w polskim systemie ochrony zdrowia! Gratulujemy i czekamy na rezultaty!