Poszukujemy wykonawców szkoleń specjalistycznych
30 kwietnia, 2021 0

Szanowni Państwo,

Uczelnia Łazarskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za przeprowadzenie         szkolenia specjalistycznego pn. ”HB-HTA – od teorii do praktyki”.

Osoby bądź podmioty         zainteresowane udziałem w postępowaniu zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i złożenia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Oferty mogą zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Uczelni Łazarskiego w poniższym linku:

https://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/projekty/projekty-naukowe/realizowane-projekty/wdrozenie-systemu-hospital-based-hta-hb-hta-szpitalnej-oceny-innowacyjnych-technologii-medycznych/#c39383