Frontiers in Pharmacology
31 marca, 2021 0

„Frontiers in Pharmacology” to wiodące i opiniotwórcze czasopismo, publikujące rygorystycznie recenzowane badania naukowe z różnych dyscyplin, w tym farmakologii podstawowej i klinicznej, chemii medycznej, farmacji i toksykologii. Redakcja pisma w całości złożona jest z wybitnych międzynarodowych naukowców. Jego multidyscyplinarny charakter o otwartym dostępie powoduje, że „Frontiers in Pharmacology” jest liderem w rozpowszechnianiu i przekazywaniu wiedzy naukowej oraz wpływowych odkryć naukowcom, klinicystom i opinii publicznej na całym świecie. Polityka redakcyjna tego czasopisma ma na celu identyfikację najbardziej produktywnych projektów badawczych, poprzez ocenę dokonaną przez społeczność naukową i podkreślenie właściwego wykorzystania nauk translacyjnych, zarówno na poziomie przedklinicznym, jak i klinicznym.

Tym bardziej cieszymy się, iż mogliśmy się podzielić doświadczeniami dotyczącymi HB-HTA w Polsce na łamach tego pisma.

Artykuł „Recommendations for the implementation of hospital-based HTA in Poland: lessons learned from international experience” ma charakter pracy zbiorowej (autorzy wg kolejności zamieszczonej w publikacji: dr Małgorzata Gałązka‐Sobotka, prof. Iwona Kowalska-Bobko, Krzysztof Łach, Aneta Mela, Maciej Furman, dr Iga Lipska) prezentuje zalecenia dotyczące wdrożenia szpitalnego HTA w naszym kraju, na bazie wniosków wyciągniętych z międzynarodowych doświadczeń, zebranych podczas fazy badawczej Projektu. Wielokrotnie podkreślamy, iż był to proces długotrwały, lecz przeprowadzony niezwykle skrupulatnie, ponieważ miał on na celu zbudowanie odpowiedzialnego modelu HB-HTA, który w równym stopniu będzie służyć pacjentom i szpitalom.

Artykuł w wersji online oczekuje na pełną weryfikację, ale liczymy na to, że nastąpi to niebawem. Znajdą go Państwo tutaj:  www.frontiersin.org

Zachęcamy jednak do zapoznania się z manuskryptem, który załączamy poniżej:
Manuscript.pdf