Podsumowanie konferencji naukowej
22 kwietnia, 2020 0

Ponad 100 osób z całej Polski uczestniczyło w konferencji, która odbyła się 28 lutego 2020 r. pt. „Wdrożenie HB-HTA w Polsce. Uwarunkowania, cele, doświadczenia międzynarodowe”. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem tego wydarzenia.

W dniu 28 lutego 2020 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wdrożenie HB-HTA w Polsce. Uwarunkowania, cele, doświadczenia międzynarodowe”. Było to kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach projektu naukowo-badawczego realizowanego przez Konsorcjum w składzie: Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii oraz Uczelnia Łazarskiego.  Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników zainteresowanych tematyką szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA).

Konferencję otworzyła Pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Koordynator projektu na Uczelni Łazarskiego, witając uczestników wydarzenia i podsumowując dotychczasowy dorobek naukowy projektu.

Następnie Pani dr Iga Lipska – Kierownik projektu wprowadziła uczestników konferencji w tematykę projektu przedstawiając założenia i planowane efekty realizacji projektu, którego głównym celem jest wdrożenie systemu szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA), pozwalającego na wybór nowoczesnych i efektywnych rozwiązań do zastosowania w praktyce klinicznej. Analogicznie do oceny HTA w skali ogólnokrajowej, HB-HTA miałoby ułatwić podejmowanie decyzji na temat finansowania i wdrażania nowych technologii medycznych na poziomie szpitala, uwzględniając specyficzną dla takiego podejścia perspektywę danego szpitala oraz zestaw przejrzystych kryteriów opartych o dane naukowe.

Na konferencji zaprezentowano wyniki dotychczas przeprowadzonych prac w projekcie. Dr Tomasz Macioch  przedstawił  wyniki przeglądu systematycznego raportów HB-HTA, a dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, w imieniu swoim oraz prof. Iwony Kowalskiej-Bobko, Liderki kilku podzadań badawczych na UŁ, omówiła funkcjonowanie szpitalnej oceny technologii medycznych w Europie i Ameryce Północnej. Następnie Krzysztof Łach przedstawił kwestie etyczne związane z wprowadzaniem innowacyjnych technologii medycznych oraz ocenę zaangażowania i preferencje pacjentów co do efektów diagnostyki i leczenia standardowo analizowanych w raportach HTA. Część podsumowującą dotychczasowe prace Konsorcjum zamknęła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, przedstawiając szeroko uwarunkowania wdrożenia HB-HTA w Polsce oraz Katarzyna Iłowiecka, która zaprezentowała wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NFZ dot. obecnych praktyk w polskich szpitalach.

Podczas konferencji miał miejsce także panel ekspercki moderowany przez dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, w którym udział wzięli:

 • Katarzyna Iłowiecka, Koordynator Projektu, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Roman Topór Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych
 • Cezary Kępka, Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Narodowy Instytut Kardiologii
 • Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
 • Krzysztof Mydel, Zastępca Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

W trakcie dyskusji panelowej omówiono aktualne praktyki wdrażania technologii medycznych w polskich szpitalach. Zaproszeni eksperci reprezentowali Konsorcjum, urzędy centralne biorące udział w szeroko pojętym procesie finansowania technologii medycznych ze środków publicznych oraz potencjalnych przyszłych odbiorców i wykonawców HB-HTA – szpitale. Wszyscy paneliści podkreślali dużą presję na wdrażanie i finansowanie innowacyjnych technologii medycznych, przy jednoczesnym braku przejrzystych i powtarzalnych zasad dotyczących podejmowania takich decyzji na poziomie szpitala. Był to temat wiodący przez cały czas trwania dyskusji panelowej. W trakcie panelu omawiano również kwestie dotyczące prospektywnego zbierania danych klinicznych i kosztowych na temat wdrażanych technologii, danych potrzebnych na późniejszych etapach weryfikacji zasadności dalszego finansowania ocenianej technologii medycznej. Uczestnicy panelu dyskusyjnego uznali za zasadną propozycję wykorzystania raportów opartych o przejrzystą metodykę HB-HTA jako kryterium premiującego wnioskodawców w konkursach o finansowanie ze środków publicznych.

Konferencję zamykały warsztaty z udziałem menedżerów szpitali, w trakcie których omawiano i walidowano projekty ankiet dotyczących HB HTA, jakie zostaną wykorzystane do kolejnych badań przeprowadzanych w projekcie HB-HTA.

Program konferencji:

 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników

 

10:30-12:00 HB-HTA – istota procesu i praktyki międzynarodowe

 • Wyniki przeglądu systematycznego nt. HB-HTA – dr Tomasz Macioch
 • Funkcjonowanie sieci HB-HTA w Europie i Ameryce Północnej – prof. Iwona Kowalska-Bobko
 • Panel dyskusyjny z udziałem uczestników

 

12:00-12:30 HB-HTA – perspektywa społeczna i etyczna

 • HB-HTA – wyniki badań opinii pacjentów i analizy etycznej – Krzysztof Łach

 

12:30-13:00 Przerwa kawowa

 

13:00-14:30 Kierunki wdrożenia HB-HTA w Polsce

 • Uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne wdrożenia HB-HTA w Polsce – dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
 • Polskie praktyki w ocenie technologii medycznych na poziomie szpitala – Katarzyna Iłowiecka

 

Panel ekspercki:

 • Adam Niedzielski, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Roman Topór Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych
 • Tomasz Hryniewiecki,  Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii
 • Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
 • Krzysztof Mydel, Zastępca Dyrektora ds. Koordynacji i Rozwoju, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Damian Marciniak, Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

 

14:30-15:15 Przerwa Obiadowa

 

15:15-17:00 Zamknięte warsztaty dla menedżerów szpitali