Ogłaszamy nabór ekspertów!
30 kwietnia, 2020 0

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie ogłasza nabór na badaczy do udziału w pracach analitycznych, obejmujących opracowanie strategii wdrażania, rozwiązań i działań umożliwiających wdrożenia innowacyjnych technologii medycznych w Polsce.


Więcej informacji: https://www.ikard.pl/ogloszenia-1482.html
Treść ogłoszenia: https://tiny.pl/7mvz7
Termin i forma składania zgłoszeń: 8.05.2020 r. na adres
e-mail:hbhta@ikard.pl