Harmonogram WP1
1 stycznia, 0001 0

Faza Badawcza
Systematyczny przegląd i analiza danych dotyczących HB-HTA w Europie i w Polsce