Harmonogram WP2
1 stycznia, 0002 0

Faza Badawcza
Opracowanie ram strategicznych dla wdrożenia systemu HB-HTA w Polsce