• Wiedza (know-how) dotycząca aktualnego statusu wdrażania technologii medycznych w Europie
  • Podstawy organizacyjne dla szpitalnych jednostek HTA / sieci HB-HTA w Polsce
  • Model jednostek szpitalnych HB-HTA i sieci HB-HTA w Polsce
  • Pilotaż systemu HB-HTA w Polsce