Projekt HB-HTA-PL składa się z dwóch faz realizacji – Fazy badawczej, której celem jest analiza podobnych rozwiązań na świecie jak i opracowanie ram strategicznych wdrożenia oraz Fazy przygotowania do zastosowania, której celem jest opracowanie procedur operacyjnych, ich przetestowanie i wdrożenie.