Projekt HB-HTA-PL składa się z dwóch faz realizacji – Fazy badawczej, której celem jest analiza podobnych rozwiązań na świecie jak i opracowanie ram strategicznych wdrożenia oraz Fazy przygotowania do zastosowania, której celem jest opracowanie procedur operacyjnych, ich przetestowanie i wdrożenie.

0001
Jan 01

Faza Badawcza
Systematyczny przegląd i analiza danych dotyczących HB-HTA w Europie i w Polsce

0002
Jan 01

Faza Badawcza
Opracowanie ram strategicznych dla wdrożenia systemu HB-HTA w Polsce

0003
Jan 01

Faza przygotowania do zastosowania
Opracowanie procedur operacyjnych umożliwiających wdrożenie systemu
HB-HTA w Polsce

0004
Aug 09

Faza przygotowania do zastosowania
Pilotażowe oceny HB-HTA w wybranych polskich szpitalach

0005
Aug 06

Faza przygotowania do zastosowania
Upowszechnienie wyników projektu - działania przekonujące do wypracowanego
rozwiązania

{"timelines_type":"type_4","dynamic_content":"y","image_size":"full","custom_items":"","orderby":"date","order_direction":"ASC","filters":[{"filter_type":"post_type","post_type":"post","taxonomies":"category","taxonomy_values":"timeline","post_status":"draft"},{"filter_type":"taxonomies","post_type":"post","taxonomies":"category","taxonomy_values":"timeline","post_status":"publish"}],"title_val":"post_title","description_val":"post_content","date_format":"M, Y","items_per_load":"20","top_delimiter":"","circle_type":"default","circle_skin":"default","font_family":"montserrat"}