PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „HB-HTA W POLSCE – JUŻ JEST!”
21 czerwca, 2022 0

7 czerwca w Airport Hotel Okęcie, odbyła się wyjątkowa
Międzynarodowa Konferencja pn.: „HB-HTA w Polsce – już jest!”,
której celem było swoiste podsumowanie 3,5-letniego projektu
„Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny
Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Było to ostatnie z serii
zaplanowanych spotkań w ramach powyższego projektu, realizowanego
przez Konsorcjum w składzie: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Uczelnia
Łazarskiego (UŁ) oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana
kardynała Wyszyńskiego (NIKard).

Na wydarzenie zarejestrowało się 96 uczestników, którzy
są zainteresowani tematyką jak i zaangażowani we wdrożenie HB-HTA
w Polsce. Spora część przybyła na wydarzenie osobiście, pozostali
uczestniczyli w konferencji on-line, która była transmitowana na
żywo.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez RynekZdrowia.pl
(https://www.rynekzdrowia.pl/), EdukacjaMedyczna.pl
(https://www.edukacjamedyczna.pl/), ISBzdrowie
(https://www.isbzdrowie.pl/) oraz Menedżer Zdrowia
(https://www.termedia.pl/mz). Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że również tym razem
Ministerstwo Zdrowia (www.gov.pl) wraz z Ministrem Adamem
Niedzielskim na czele, objęło konferencję Patronatem Honorowym.

Otwarcia oraz powitania uczestników dokonały dr Małgorzata
Gałązka-Sobotka – Koordynator projektu, Uczelnia Łazarskiego, oraz
Katarzyna Iłowiecka -Koordynator projektu, NFZ, prof. Hryniewiecki –
(wystąpienie video), Nikard.

Konferencja podzielona została na IV sesje, moderowane przez:

– dr Igę Lipską, Krzysztofa Jakubiaka – Strategia wdrożenia HB-HTA
w Polsce ( zaprezentowano strategię wdrożenia, ewolucję modelu i
finalny model funkcjonalny)

– dr hab. n. med. Michała M. Farkowskiego, dr Alicję Sobczak – How
to adapt international HB-HTA experience to Polish setting? ( sesja międzynarodowa z udziałem dr Sampietro-Colom oraz dr Wild )

– dr hab. n. med. Michała M. Farkowskiego, dr Annę Zawadę –
Metodyka HB-HTA (skupiono się na analizie problemu decyzyjnego,
klinicznej, wpływu na udzielenie świadczeń, ekonomicznej)

– dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, dr Annę Tybińkowską –
Zespół ds. HB-HTA – cele i sposoby działania (współpraca
zespołu z podmiotami zewnętrznymi, dyskusja panelowa na temat sposobów działania i przyszłości szpitalnych komórek HB-HTA)

Ważnym punktem spotkania było zaprezentowanie doświadczeń
zagranicznych w kontekście zaadaptowania HB-HTA w Polsce ( Sesja „How
to adapt international HB-HTA experience to Polish setting?”, podczas,
której cennymi informacjami podzieliły się Panie Laura
Sampietro-Colom – Hiszpania, oraz Claudia Wild – Austria.

Na spotkaniu omawiana była strategia wdrażania modelu HB-HTA,
metodyka i funkcjonowanie jednostki HB-HTA, istotnymi wnioskami
podzielono się również z zakresu pilotażu, w którym brało
udział aż siedem jednostek szpitalnych. Program spotkania
uzupełniły wyjątkowe panele dyskusyjne, w których udział wzięli
m.in.: przedstawiciele szpitali, AOTMiT, eksperci zaangażowani w
projekt HB-HTA-PL

Miłym akcentem ostatniej części wydarzenia było wręczenie przez
przedstawicieli Narodowego Instytutu Kardiologii, medali pamiątkowych
jednostkom oraz osobom zaangażowanym w projekt.

Pełen zapis wydarzenia znajdą Państwo tutaj:

https://hbhta.pl/konferencja-naukowa/