Zachęcamy do zgłaszania uwag do „Strategii wdrożenia HB-HTA w Polsce na lata 2022-2027, z perspektywą do 2030”
15 czerwca, 2022 0

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Strategia wdrożenia HB-HTA w Polsce na lata 2022-2027, z perspektywą do 2030”. Wersja v 10.2, z dnia 15 czerwca 2022
Dokument roboczy do konsultacji zewnętrznych.

Uwagi można przesyłać w terminie tygodniowym czyli do dnia 22 czerwca 2022 na adres iga.lipska@nfz.gov.pl, korzystając z załączonego arkusza uwag.