12 grudnia, 2021 0

Już 12 stycznia o godz. 9:30 odbędzie się kolejna Konferencja Naukowa „HB-HTA W PRAKTYCE”, podsumowująca fazę badawczą projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych”.

Konferencja „HB-HTA W PRAKTYCE” podsumowuje cykl szkoleń, który odbył się w podczas fazy badawczej projektu, realizowanego przez Konsorcjum naukowo-badawcze: Narodowy Fundusz Zdrowia – Narodowy Instytut Kardiologii – Uczelnia Łazarskiego.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną pionierskie, pierwsze w Polsce, raporty szkoleniowe analityków szpitali, którzy biorą udział w pilotażu HB-HTA.
To niezwykle istotny krok milowy w tym przedsięwzięciu.

Program spotkania uzupełni ekspercki panel dyskusyjny, dotyczący prezentowanych raportów, informacje dotyczące praktyki HB-HTA, podsumowanie innych ciekawych wyników fazy badawczej projektu.

Formularz rejestracyjny na wydarzenie, program oraz streaming w dniu konferencji dostępny na tutaj :

https://hbhta.pl/konferencja-naukowa/