Sesja HB-HTA na XIX Konferencji PTFE 26.listopada 2021
23 listopada, 2021 0

Już w najbliższy piątek, 26. listopada, w trakcie corocznej konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego odbędzie się sesja HB-HTA!
Sesja VII: Wdrożenie szpitalnej oceny technologii medycznych, czyli do tanga trzeba dwojga – potrwa 60 minut (13:15-14:15), w trakcie której planowany jest szereg wystąpień panelistów, prezentacji oraz dyskusji.
Plan panelu:
✅Iga Lipska – Kierownik konsorcjum naukowo-badawczego Narodowy Fundusz Zdrowia – Uczelnia Łazarskiego – Narodowy Instytut Kardiologii (wprowadzenie 5 minut, moderacja panelu)
✅Anna Zielińska – analityk „Perfuzja tomografii komputerowej (CTP) – ocena zasadności użycia CPT przed kwalifikacją do zabiegu reperfuzji u pacjentów z niedokrwienną chorobą serca” (panelistka, prezentacja głównych wniosków z raportu 10 minut)
✅Cezary Kępka – Zastępca Dyrektora ds. nauki Narodowy Instytut Kardiologii (panelista, stanowisko Z-cy Dyrektora szpitala dotyczące przydatności raportu HB-HTA 10 minut)
✅Michał Marciniak – analityk WIM „System wspomagający planowanie i obsługę bloku operacyjnego wraz ze zintegrowanym systemem anestezjologicznego monitorowania przebiegu zabiegu operacyjnego” (panelista, prezentacja głównych wniosków z raportu 10 minut)
✅Sławomir Pączek – Z-ca Dyr. ds. finansowych Dyrektor Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) (panelista, stanowisko Z-cy Dyrektora szpitala dotyczące przydatności raportu HB-HTA 10 minut)
✅Michał Farkowski – NIKARD, lider zadań WP2-WP5, wczesne doświadczenia z pilotażu HB-HTA 5 minut)
Dyskusja moderowana – prowadzenie Iga Lipska- 10 minut.

Więcej informacji tutaj:
https://farmakoekonomika.pl/xix-miedzynarodowa…/