Podsumowanie Cyklu Szkoleń
29 października, 2021 0

W ramach projektu rozpoczęliśmy w maju cykl szkoleń skierowanych do profesjonalistów związanych z ochroną zdrowia.
Szkolenia przeprowadziła Uczelnia Łazarskiego, a ich celem był rozwój kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie praktycznego stosowania HB-HTA w szpitalach.

Pierwsza część szkoleń zgromadziła blisko 50 osób i trwała od 8 maja do 4 lipca. Ta część oferty szkoleniowej była skierowana przede wszystkim do analityków szpitalnych jednostek HB-HTA, pracowników administracji szpitali, przedstawicieli działów Urzędów Wojewódzkich, odpowiedzialnych za ocenę wniosków w mechanizmie IOWISZ, a także pracowników Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia .

Druga część szkoleń miała charakter warsztatowy. Rozpoczęła się 28 sierpnia, natomiast zakończenie przypadło na 10 października. Objęła ona 22 osoby, reprezentujące stanowiska analityków szpitalnych jednostek HB-HTA. W części warsztatowej uczestnicy przygotowali raporty HB-HTA przy wsparciu wykładowców prowadzących zajęcia.
Dzięki temu analitycymogli w praktyce poznać działanie wybranego przez Konsorcjum modelu HB-HTA.

Rezultaty potwierdziły potrzebę wprowadzenia HB-HTA na polskim rynku ochrony zdrowia, a sami uczestnicy podkreślali skuteczność procesu edukacji, realizowanego przez Uczelni Łazarskiego .
Wiadomo też, iż ze względu na potrzebę popularyzacji i konieczności podnoszenia kompetencji w zakresie HB-HTA w Polsce, szkolenia te na stałe wpiszą się w ofertę Uczelni Łazarskiego