Rozpoczęcie badań ankietowych przez ASM!
28 maja, 2021 0

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku prowadzi obecnie (na zlecenie Narodowego Instytutu Kardiologii) badanie na temat oceny zapotrzebowania społeczno-gospodarczego na wprowadzanie systemu wdrażania innowacyjnych technologii w polskich szpitalach. Badanie prowadzone jest metodą ankiety telefonicznej i jest adresowane do osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia (menadżerów).

Przeprowadzenie ankiety zajmie ok. 20 minut i będzie ona całkowicie anonimowa. Ankieta podzielona jest na 3 zasadnicze moduły – metryczkę, moduł oceny zaprojektowanego wzoru raportu HB-HTA (ocena przydatności jego elementów) oraz moduł dotyczący przyszłych jednostek HB-HTA w szpitalach (ich struktury, oczekiwanego wsparcia finansowego i pozafinansowego i innych gratyfikacji).

Z wybranymi przedstawicielami jednostek skontaktują się w najbliższym czasie pracownicy ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku z prośbą o udział w ankiecie, w dogodnym dla Badanych terminie. W związku z powyższym prosimy Państwa o współpracę z Zespołem Badawczym ASM.