Konferencja naukowa „HB-HTA w Polsce – proponowane rozwiązania”
26 listopada, 2020 0
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pod tytułem: „HB-HTA w Polsce – proponowane rozwiązania”.
 
Konferencja „Wdrożenie HB-HTA w Polsce – proponowane rozwiązania” podsumowuje wyniki fazy badawczej projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” realizowanego przez Konsorcjum naukowo-badawcze NFZ – Uczelnia Łazarskiego – Narodowy Instytut Kardiologii.
Na spotkaniu zaprezentowane zostaną przede wszystkim rekomendacje dotyczące sposobu funkcjonowania sieci HB-HTA w Polsce oraz metodyki przygotowania raportu HB-HTA, będące głównymi osiągnięciami fazy badawczej projektu. Program spotkania uzupełni panel dyskusyjny dotyczący prezentowanych rekomendacji, krótkie podsumowanie innych ciekawych wyników fazy badawczej oraz informacja na temat fazy wdrożeniowej projektu.
Zapraszamy 15 grudnia (wtorek) 2020 r. o godz. 10:00
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się w trybie on-line.
Osoby, które zgłoszą swój udział w konferencji poprzez rejestrację mogą dodatkowo uzyskać certyfikat uczestnictwa, a także w czasie trwania konferencji zadawać prelegentom pytania za pośrednictwem chatu. Zachęcamy zatem do zapisów – formularz jest dostępny tutaj: https://hbhta.pl/konferencja-naukowa/.
Wstęp wolny
Narodowy Fundusz Zdrowia
Narodowy Instytut Kardiologii
Uczelnia Łazarskiego
 
PATRONI MEDIALNI

Program konferencji

10:00-10:20 Powitanie uczestników – Tomasz Hryniewiecki, Koordynator projektu w NIKard; Bernard Waśko, Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu, NFZ

10:20-11:30 Faza badawcza i faza wdrożeniowa Projektu – moderacja Iga Lipska, Kierownik projektu, NFZ

 • Cele, fazy, metodyka badawcza projektu HB-HTA – Iga Lipska, Kierownik projektu, Konsorcjum NFZ-UŁ-NIKard
 • Podsumowanie zadań WP 1 – Małgorzata Gałązka-Sobotka, Koordynator projektu w UŁ
 • Podsumowanie zadań WP 2 – Michał M. Farkowski, Lider zadań WP 2-5 w NIKard
 • Cele i zadania fazy wdrożeniowej projektu – Katarzyna Iłowiecka, Koordynator projektu w NFZ
 • Dyskusja, Q&A

11:30-13:00 Proponowany model funkcjonalny HB-HTA w Polsce – moderator Małgorzata Gałązka-Sobotka

 • Cel, metodyka i sposób wyłonienia modelu funkcjonalnego – Małgorzata Gałązka-Sobotka
 • Prezentacja modelu mieszanego – Iwona Kowalska-Bobko
 • Analiza SWOT proponowanego modelu – Barbara Więckowska
 • Dyskusja, Q&A

13:00-13:15 Przerwa

13:15-14:45 Metodyka HB-HTA w Polsce – moderator Michał M. Farkowski  

 • Cel, przygotowanie i proponowana forma raportu HB-HTA – Michał M. Farkowski
 • Analiza problemu decyzyjnego i analiza systemowa – Marta Słomka
 • Analiza kliniczna – Anna Zawada  
 • Analiza ekonomiczna – Maria Węgrzyn
 • Dyskusja, Q&A

14:45-16:15 Panel dyskusyjny: szanse i zagrożenia wdrożenia proponowanego modelu HB-HTA w Polsce – moderator Iga Lipska
W panelu wezmą udział eksperci:
Jakub Kraszewski – Dyrektor, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Prof. Maciej Niewada – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
Mec. Izabela Wereśniak – Masri – Dyrektor Biura Prawnego Centrala NFZ
Prof. Marcin Czech – Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Dr Tomasz Sławatyniec – Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Agnieszka Ryniec – p.o. Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych Agencja Badań Medycznych

Damian Marciniak – Dyrektor Wydziału Zdrowia, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

 

16:15-16:30 Zakończenie konferencji – Tomasz Hryniewiecki