Czas na kluczowe decyzje
16 lipca, 2020 0

Przed Konsorcjantami strategiczny etap Projektu, czyli wybór modelu wdrażania HB-HTA w Polsce.

W ramach tego zadania, przy wykorzystaniu doświadczeń międzynarodowych, zespoły niezależnych ekspertów wyłonione przez Narodowy Instytut Kardiologii i Uczelnię Łazarskiego we współpracy z ekspertami Narodowego Funduszu Zdrowia opracowały sześć modeli teoretycznych funkcjonowania HB-HTA w Polsce. Zaproponowane modele różnią się miedzy sobą m. in. stopniem decentralizacji procesu HB-HTA oraz sposobem przepływu informacji w sieci jednostek HB-HTA. 24.06.2020r w trakcie panelu ekspertów pt. „MODELE FUNKCJONALNE SIECI HB-HTA W POLSCE” omówiono poszczególne propozycje modeli funkcjonalnych HB-HTA.Komitet Sterujący projektu wybierze najbardziej optymalne rozwiązania, dostosowane do polskich warunków, dla których w kolejnym etapie prac zostanie przeprowadzona analiza SWOT.