Nowy termin zakończenia naboru ekspertów!
11 maja, 2020 0

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wydłuża do 15.05.2020 r. termin naboru na badaczy do udziału w pracach analitycznych, obejmujących opracowanie strategii wdrażania, rozwiązań i działań umożliwiających wdrożenia innowacyjnych technologii medycznych w Polsce. Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Więcej informacji: https://www.ikard.pl/ogloszenia-1482.html
Treść ogłoszenia:  https://tiny.pl/7t73c
Termin i forma składania zgłoszeń: 15.05.2020 r. na adres e-mail:hbhta@ikard.pl