Harmonogram WP4
9 sierpnia, 0004 0

Faza przygotowania do zastosowania
Pilotażowe oceny HB-HTA w wybranych polskich szpitalach